Årsplan

Om Årsplanen. Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den nasjonale Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte i barnehagen og informasjon til foreldre/ foresatte.