Kjappen 0-3 år

Løkkebergene Vels barnehage har en småbarnsavdeling med 16 barn og 6 voksne. Når barna begynner i barnehagen legger vi stor vekt på en trygg start. Dersom barna ikke føler trygghet i barnehagen vil de heller ikke være åpne for å lære. Hverdagene her består av mye rutiner, bakgrunnen for dette er at barna skal lære seg hva som skjer og ha en så forutsigbar hverdag som mulig. Vi har fokus på fysisk aktivitet ute og kler derfor på oss og går ut i all slags vær – både sommer og vinter. Barna sover ute i vogner med hyppige tilsyn gjennom sovetiden. Sang og lekende samspill er en stor del av hverdagen for de yngste i barnehagen, både for å styrke språket og de sosiale ferdighetene. Vi tar hensyn til alle barnene sine individuelle behov og er opptatt av å møte barna der de er og deres følelsesuttrykk.