Laster..

Årsplan 2023 - 2025

Årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den nasjonale Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte i barnehagen og et informasjonsdokument til foreldre/ foresatte.