HMS, sikkerhetsrutiner og barnas psykososiale miljø.

Vi tar Helse, miljø og sikkerhet på alvor. Vårt miljø er viktig for oss. Personalet har egen beredskapsplan og vi har ett interkontrollsystem. Dette gjennomgår vi kontinuerlig. Barnehagen har avtale med Lekeplasskontrollen De kommer og kontrollerer lekeapparatene våre ute hver vår. På vinterstid har vi avtale med strø og brøyte bil. Personalet strør ekstra ved behov. På sommeren klippes plenen av Drammen Kommune. Trær og busker klippes på dugnad og ved behov.

Vi har egen rutine for arbeid med et trygt og godt miljø for barna.

Rutinen skal bidra til at barnehagen arbeider aktivt med å sikre et trygt og godt barnehagemiljø gjennom forebygging og tydlige retningslinjer for når og hvordan barnehagen skal reagere dersom et barn ikke har et godt og trygt barnehagemiljø.

Se vedlagte rutiner:

 

Vedlegg 1 - Meldeskjema

Vedlegg 2 - Undersøkelsesskjema

Vedlegg 3 - Aktivitetsplan

Rutine for trygt og godt barnehagemiljø versjon 1.0 (1)