HMS- sikkerhetrutiner

Vi er opptatte av sikkerhet. Barnehagen har avtale med Lekeplasskontrollen som kommer og kontrollerer uteapparatene om våren. Personalet har egen beredskapsplan i forhold til brann og evakuering. Vårt internkontrollsystem har tilsyn årlig. På vinterstid har vi avtale med brøyte og strøbil. Personalet strør ekstra ved behov. På sommeren klippes plenen av Drammen Kommune. Trær og busker klipper vi på dugnad.