Eierstyre i Barnehagen

Velles vedtekter 

Barnehagen vår eies av Løkkebergene vel. Det er en forening på Toppenhaug i Drammen. Styret Består av 6 foreldrererepresentanter.

Styrets oppgaver er å ha ansvar for at barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover og regelverk.

Styret i 2023/2024:

Leder: Tor Egil Gautned

Medlemmer: Charlotte Casparij, Kaia Mannsaaker, Thea Berg Halsen, Anders Grøn Kjelsrud og Svein Flater