Hvis barnet ditt er sykt.

Før barnet ditt begynner i barnehagen, skal det legges frem erklæring om barnets helse. Foreldrene har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Ved smittsom sykdom i barnets hjem, skal barnehagen varsles. Pedagogisk leder kan inngå en avtale med foresatte om medisinering.