Planleggingsdager for våren 2024

Planleggingsdager for våren 2024 er 12.02 og 10.05.