Planleggingsdager for dette halvåret

Planleggingsdager for dette halvåret er 14.08, 13.11 og 14.11