Planleggingsdager for barnehageåret 2021/2022

Onsdag 6. oktober Torsdag 18. november og fredag 19. november Fredag 25.mars Fredag 27.mai