Årsplan

Vi tar barnas følelser på alvor Vårt mål er å skape et miljø hvor barna kan trives, føler tilhørighet og hvor de kan gi og ta imot omsorg. Vi legger til rette for trivsel gjennom lek og læring. Dette gjør vi på en autoritativ måte. Vi vil gi barna mulighet til å utrykke seg og få innflytelse på livet i barnehagen.