Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Årsplan

Vi tar barnas følelser på alvor Vårt mål er å skape et miljø hvor barna kan trives, føle tilhørighet og hvor de kan gi og ta imot omsorg. Vi jobber for at barna skal føle seg trygge slik at de kan utvise respekt for hverandre og føle at de er akseptert. Vi legger til rette for trivsel gjennom lek og læring. Vi vil gi barna mulighet til å utrykke seg og få innflytelse på livet i barnehagen. Samarbeidet mellom foreldrene og personalet er en selvfølgelig del av barnehagens arbeid, og vi ønsker et samarbeid preget av tillit og åpenhet.