HMS

Vi er opptatte av sikkerhet. Barnehagen har avtale med Lekeplasskontrollen som kommer og kontrollerer uteapparatene om våren. Personalet har egen beredskapsplan i forhold til brann og evakuering.