Kjappen 0-3 år

Løkkebergene Vels barnehage har en småbarns avdeling med 15 barn og 4 voksne. Vi legger stor vekt på trygghet når barna begynner i barnehagen. Er ikke barnet trygt vil det heller ikke lære. Små barn trenger rutine, så hverdagsaktivitetene er en rutine basert slik at barnet raskt lærer seg hva som skal skje. Vi er mye ute både sommer og vinter. Barna sover ute hver dag. Sang er en stor del av hverdagen vår, noe som er med på å styrke språket til barna. Vi tar hensyn barnets individuelle behov