Kjappen 0-3 år

På denne avdelingen går det til sammen 15 barn. Kjappen har 4 ansatte. To av disse er pedagoger. Dagene er preget av rutiner, lek og hverdagsmestring. Barna har samlinger hver dag hvor innholdet er sanger og bruk av konkreter fra Snakkepakka. Avdelingen har eget uteområdet med Hans og Grete hus, sklie og stor sandkasse. Når du er helt ny i barnehagen blir du tatt godt i mot som både liten og stor. Velkommen til oss:)