Eierstyre i Barnehagen

Barnehagen vår eies av Løkkebergene vel. Det er en forening på Toppenhaug i Drammen. Styret Består av 6 foreldrererepresentanter.

Styrets oppgaver er å ha ansvar for at barnehagen drives i samsvar med gjeldene lover og regelverk.

Styret i 2018/ 2019 er:

Leder: Christian Getz

Medlemmer: Per Christian Holmberg, Vegard Øyen, Caroline Basse, Catharina Figuera og Svein Flater

Svein flater er vedlikeholdsansvarlig.