Velkommen til Løkkebergene Vels barnehage

Vi er en privat 2 avdelings barnehage som ligger til i skjønne omgivelser i Løkkebergparken på Bragernes i Drammen. Vi har totalt 40 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen eies av Løkkebergene Vel. Våre satsningsområder er sosial kompetanse, naturopplevelser og lek i parken vår.

Vi gir alt vi har hver dag for å skape et miljø hvor barna kan trives og føle tilhørighet og hvor de kan gi og ta imot omsorg.

Vi jobber for trygge barn som utviser toleranse og respekt for andre og føler at de er akseptert.

Vi legger til rette for trivsel gjennom lek, mestring og læring.

Vi gir barna mulighet til å utrykke seg og få innflytelse på livet i barnehagen.