Planleggingsdager 2019

De to neste planlegingsdager er 25.mars og 31.mai

Fredag 9.november og mandag 12 november