Planleggingsdager høsten 2019

Torsdag 1.august og Mandag 14. oktober